Bideoak

Hormigoiaren mafia ala Euskal Errepublika. Mafia del hormigón o República Vasca

Hormigoiaren mafia ala Euskal Errepublika. Mafia del hormigón o República Vasca.

Ehunek Donostiako metroaren zulo guztiak zigilatu ditu. Ehun precinta todos los agujeros del metro de Donostia